Tietosuojakäytäntö

Näin käsittelemme henkilötietojasi

Verkkosivustomme ja palvelumme toiminnan varmistamiseksi ja sen laadun ylläpitämiseksi keräämme sivustomme kävijöistä joitain tietoja. Tämä tietosuojaseloste kertoo mm. mitä tietoa ja miksi me niitä sinusta keräämme.

Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja otamme tietosuoja asiat vakavasti. Pidämmekin huolen siitä, että tietojasi käsittelee vain ne tahot, joilla on siihen oikeus ja vain tässä selosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.

Koska kaikki verkkosivustomme palvelut on suunnattu yrityksille, emme tarkoituksen mukaisesti kerää lasten tai alle 16 vuotiaiden henkilötietoja.

Mitä tietoja keräämme

Tietoja saamme pääasiallisesti käyttäjältä itseltään yhteydenottolomakkeen, uutiskirjeen tai muun verkkosivujemme palvelun käytön yhteydessä tai muutoin suoraan asiakkaalta. Lisäksi saatamme kerätä tietoa julkisista lähteistä, kuten julkisilta verkkosivuilta tai yritysrekistereistä ja liittää niitä käyttäjän antamiin tietoihin, kuten vaikkapa yrityksen nimen tai puhelinnumeron.

Käyttäjän itse antaman tiedon lisäksi keräämme verkkosivustolla kävijätietoa Google Analyticsin avulla.

Tyypillisesti kävijän antamat tiedot sisältävät yrityksen, nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen tai viestin. Pelkästään Google Analyticsin keräämän datan avulla emme pysty suoraan identifioimaan käyttäjiä.

Mihin tietojasi käytämme

Keräämme erilaisia tietoja useisiin eri tarkoituksiin. Näihin kuuluu mm. asiakassuhteiden ylläpitäminen, viestintä, markkinointi ja palvelun kehittäminen sekä tuottaminen. Emme tee automaattista tiedonkäsittelyä, joka tuottaisi henkilötietojen perusteella profilointeja tai päätöksiä.

Google Analyticsin kävijätietojen avulla analysoimme ja kehitämme verkkosivustoamme, sekä kohdennamme kävijöille relevanttia markkinointia.

Millä perusteella käsittelemme tietojasi

Aina kun käsittelemme tietojasi edellä kuvatun tavoin, on meillä siihen jonkin oikeudellinen peruste EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) (EU) 2016/679 6. artiklan 1. kohdista:

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten

b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi

Jonkin näistä on voinut kohdallasi toteutua esimerkiksi tilaamalla uutiskirjeemme, antamalla meille suostumus markkinointiin tai jos olet vaikkapa jo asiakkaamme.

Kuka tietojasi käsittelee

Tietojasi meillä käsittelee yrityksemme se henkilöstö, joiden työtehtävien suorittamiseen niiden käsittely kuuluu tai työtehtävien suorittamisessa on muutoin tarpeen. Käytämme myös kolmannen osapuolen tarjoamia palveluja, järjestelmiä ja ohjelmistoja, joissa henkilötietojesi käsittely voi olla tarpeen. Näitä voivat olla esimerkiksi asiakasrekisteriohjelmisto. Käytämme näissä luotettavia palveluntarjoajia, joiden asiantuntijat tarvittaessa käsittelevät tietoja meidän toimeksiannostamme. Tietojasi käsitellään tällöinkin lainmukaisesti. Tämä taataan organisaatioiden välillä olevin sopimuksin.

Miten säilytämme henkilötietojasi

Säilytämme tietojasi palveluntarjoajiemme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Pidämme kaikki keräämämme tiedot luottamuksellisina. Tietojasi ei luovuteta muille kuin niitä työssään tarvitseville henkilöille.

Luovutammeko tietoja EU:n ulkopuolelle?
Pääsääntöisesti tietojasi ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Tulevaisuudessa jokin palvelumme saattaa kuitenkin toimia näiden alueiden ulkopuolella. Silloinkin varmistamme tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden erillisillä sopimuksilla, mikäli henkilötietoja on palvelun toiminnan varmistamiseksi siirrettävä.

Kuinka kauan tietojasi säilytetään

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin niiden käyttötarkoitukselle on tarpeellista tai kuin sopimus tai laki vaatii. Säilytysajat voivat vaihdella riippuen useista tekijöistä mukaan lukien tietojen käyttötarkoitus ja sovellettaviin lakeihin perustuvat velvoitteemme. Pyrimme pitämään sinusta aina ajantasaiset tiedot.

Mitä oikeuksia sinulla on

 1. Oikeus saada pääsy tietoihin
  Sinulla on oikeus saada jäljennys käsittelemistämme henkilötiedoistasi yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavissa olevassa muodossa.
 2. Oikeus tietojen oikaisemiseen
  Sinulla on oikeus pyytää, että oikaisemme ilman turhaa viivytystä tai täydennämme sinua koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot.
 3. Oikeus tietojen poistamiseen eli oikeus tulla unohdetuksi
  Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä. Jos meillä  on lainsäädäntöön perustuva velvoite tai oikeus säilyttää tiettyjä tietoja, niitä ei voida poistaa.
 4. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  Voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin.
 5. Oikeus peruuttaa suostumus
  Voit esimerkiksi peruuttaa aiemman suostumuksesi markkinointiin
 6. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  Voit pyytää sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet meille toimittanut, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 7. Vastustamisoikeus
  Sinulla on oikeus myös vastustaa tietojesi käyttöä esimerkiksi markkinointiin. Voit vastustaa henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella käsittelyä, joka perustuu yrityksemme oikeutettuun etuun.
 8. Oikeus saada tieto rekisterinpitäjään kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta
  Mikäli vahvoista ja nykyaikaisista tietoturvatoimista ja vastuullisesta tiedonkäsittelytavasta huolimatta henkilötietorekisteriimme kohdistuisi tietoturvaloukkaus ja jos se todennäköisesti aiheuttaisi korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille, on meidän rekisterinpitäjänä ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä.
 9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  Mikäli koet, että emme ole käsitelleet tietojasi lainmukaisesti, voit tehdä siitä valituksen valvontaviranomaiselle.

Tietosuoja-asioissa voit ottaa meihin yhteyttä

Manager IT (Inno Kukko Oy, VAT FI24044630)
Korvenrannantie 15 T, 04320 Tuusula
Puhelinnumero: +358 40 562 1683
Sähköpostiosoite:

© 2024 Managerit
webDesign: Mekanismi